غلطک :

این وسیله پایه ثابت و دارای توپی دوار است که برای سمباده کاری نواری استفاده می شود یک سرنوار به توپی غلطک وسر دیگر آن به زیر نواری متصل به دستگاه پرداخت وصل می شود