راه های ارتباطی با شرکت:

دفتر مرکزی برای ثبت سفارشات:پ

021-33900984

021-33717427

مشاوره در رابطه با امر پرداخت و آبکاری:

021-33717427

موبایل :

09123134012