راه های ارتباطی با شرکت:

دفتر مرکزی برای ثبت سفارشات:

ادرس:بازاربزرگ تهران خ ۱۵ خرداد 

 خط انتقالی ۰۲۱۳۳۹۰۰۹۸۴

 

مشاوره در رابطه با امر پرداخت و آبکاری:

۰۲۱-۳۳۹۷۷۴۴۵

موبایل :

09123134012