واکس:

یکی ازفاکتورهای اصلی درپرداختکاری محسوب می شودکه ازحیث کاربرددارای شکل ورنگ مختلف می باشدکه هررنگ نشان دهنده کاربردی بوده که به اختصار درباره آنهابرای شما توضیحاتی ارایه میکنیم.

شرکت زرین پولیش به عنوان تولید کننده واکس مفتخر است تا با سایز و کاربرد مختلف انواع آن را برای شما تولید کند وحتی برای سهولت کار شما عزیزان ما نمایندگی پخش دیگر شرکت ها مثل : بوش آلمان،مارپل،نوین،خورشید و.. را نیز دارا می باشیم.