فرچه کنفی

فرچه کنفی:

 

از انواع فرچه می توان به کنفی اشاره کرد.این نوع فرچه برای برداشت سخت قطعات ریخته گری شده وبراده های سطح اجسام کاربرد دارد که همراه باواکس مخصوص آن استفاده می شود.مصارفی مانند تولید شیر آلات،اگزوز موتور سیکلت وبه طور کلی ریخته گری آهن جهت اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.